Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

pdm plm Tasarım

eBOM, mBOM, sBOM Nedir?

Şirketlerin mükemmel ürünleri hızlı, ölçeklenebilir ve tavizsiz kaliteyle pazara sunarken karşılaştığı zorluklar arasında sadece dinamik piyasa güçleri değil, aynı zamanda eski sistemler ve üretim operasyonunun farklı düğümlerinde oluşan farklı türlerden veriler de bulunmaktadır.

Bu durum, üretim sürecindeki verimliliği ve ürün kalitesini etkileyebilir. Veri entegrasyonu ve analitik yeteneklerin eksikliği, şirketlerin pazardaki performansını ve rekabet gücünü engelleyebilir. Bu nedenle, şirketlerin bu tür zorlukları aşabilmek için veri yönetim stratejilerini geliştirmeleri ve modern veri analiz araçlarını kullanmaları hayati önem taşımaktadır.

Bugün, ürün yaşam döngüsü yönetimi, tüm tedarik zinciri aktörleri arasında sorunsuz koordinasyon ve işbirliği gerektiren yaygın bir kurumsal uygulama haline gelmiştir. Genel amaç, evrensel ve self-servis erişim sağlamaktır ve farklı BOM yapıları – eBOM, mBOM ve sBOM – her zaman ürünün bütünsel ve tutarlı bir kaydına dönüşmelidir. Hem ürün geliştirme ekibi içinde hem de dışında birleşik bir kuruluş oluşturan bu kayıt, her zaman güncel ve gerçek zamanlı olarak erişilebilir olmalıdır.

Malzeme Listesi Yönetimi Nedir?

Malzeme listesi (BOM) yönetimi, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca tüm ürün verilerinin BOM’un hiyerarşik yapısında ele alınmasını, düzenlenmesini ve yönetilmesini ifade eder. BOM’da yönetilen verilerin çeşitliliği ve kapsamı, ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu veriler, hammadde spesifikasyonlarından gömülü yazılım detaylarına, elektronik ve mekanik bileşenlerin çizimlerine ve modellerine, ürün gereksinimlerine, tercih edilen tedarikçilere, düzenleyici uyumluluğa ve daha fazlasını kapsar.

Bir BOM ‘da barındırılabilen bilgilerin potansiyel muazzamlığı ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, her değişikliği yönetmek ve BOM verilerini ürün yaşam döngüsü boyunca paydaşlara iletmek için uygun araçlara ve süreçlere sahip olmak, kalite, maliyet, piyasaya sürme süresi ve diğer önemli operasyon metriklerini aşağı akışta güvence altına almak için kritik öneme sahiptir.

eBOM, mBOM ve sBOM: Benzersiz Malzeme Listelerinin İşlevsel Gerekliliği

“Bütün malzemelerin, miktarların ve ürün üretimi için gereken öğelerin tam bir kaydını içeren” bir “ana” malzeme listesi olsa da, farklı ekipler daha özelleştirilmiş BOM versiyonlarına güvenir. Her BOM türü, aynı ürüne hizmet ederken, detay ve içerik açısından birbirinden büyük ölçüde farklı olabilir.

Dijital Zincir: eBOM, mBOM ve sBOM’u Bir Araya Getiren Kritik Bağlantı

Bu aşamaya özgü ayrımların her yaşam döngüsü aşamasının ve dolayısıyla tüm sürecin başarısı için işlevsel olarak kritik olduğunu kabul ederek, ayrı BOM listelerinin birbirleriyle tutarlı, sıkıca bağlı ve mükemmel şekilde hizalanmış olması gerekir.

Herhangi bir tarafın ürünün yaşam döngüsünün herhangi bir noktasında yaptığı tüm önemli değişiklikler doğru bir şekilde yayılmadıkça ve ilgili her paydaşa zamanında bildirilmedikçe, üreticiler pahalı hatalar ve gecikmeler riskiyle karşı karşıya kalır.

Ancak eBOM, mBOM ve sBOM yapılarının BOM listeleri dijital zincir aracılığıyla gerçek zamanlı olarak senkronize edildiğinde, birlikte ürünün tanımlandığı tek bir gerçek kaynağı oluştururlar (veya bu ifade çok güçlüyse “kritik şekilde bilgilendirirler”). Bu temel ürün yönetimi temeli olmadan, işlenen veri hacmi ve çeşitliliği gerçeği gizleyebilir, hatta daha da bulanıklaştırabilir. Her BOM yapısı türü bu kaynağa katkıda bulunurken ve ondan yararlanırken, öncelikle aralarındaki farklılıkları anlamak önemlidir.

Dijital zincirin pratikte nasıl çalışabileceğine dair bir örnek:

PC’nin Windchill’deki BOM dönüşüm teknolojisi bir üst eBOM’u yeni yapılandırılmış bir alt BOM’a (mBOM veya sBOM) dönüştürdüğünde, aynı zamanda BOM listeleri oluşturan her parça için bir eşdeğerlik bağlantısı da oluşturur. Bu dönüşümün en önemli özelliği, her parçanın her bir oluşumunun izlenebilirliğini ve her parça geometrisinin 3D konum bilgilerini korumaktır.

Bu bağlantının birçok faydasından biri, üst BOM’da değişiklikler yapıldığında bile bu türev BOM’lara dayanan alt dokümanlarda kolayca ürün görselleştirmeleri oluşturma ve sürdürme yeteneğidir. Bu, üretim süreci planları, servis parça listeleri, bakım talimatları ve hatta artırılmış gerçeklik deneyimleri gibi önemli kaynakların her zaman ürün tanımı ve birbirleriyle senkronize olmasını sağlar.

Mühendislik Malzeme Listesi (EBOM), Üretim Malzeme Listesi (MBOM) ve Servis Malzeme Listesi (SBOM) Arasındaki Fark Nedir?

eBOM: Mühendislik Detayları

Mühendislik malzeme listesi (eBOM), ürünü tasarlandığı şekilde tanımlar. Başlangıçta tasarım aşamasında oluşturulan EBOM, CAD veya EDA araçları gibi mühendislik ve tasarım yazılımları tarafından otomatik olarak oluşturulur. Tasarım mühendisliği ekibinin vizyonunu toplu olarak yakalayan tüm bileşen öğelerini, parçaları, montajları ve alt montajları kapsamlı bir şekilde detaylandırır. EBOM, gerekli standartlar, malzeme toleransları ve ürün özellikleri gibi oldukça detaylı mühendislik bilgilerini içerir.

Belirli bir ürünün birden fazla EBOM’a sahip olabileceğine dikkat etmek önemlidir. Baskılı devre kartı veya robotik kol gibi tek bir bileşen, daha geniş malzeme listesi sisteminin içinde yer alan kendi EBOM’una sahip olabilir. Elbette her detay önemlidir, ancak toplam karmaşıklık üzerindeki doğal etki açıktır ve yukarıda tartışılan tek bir gerçek kaynağı ihtiyacını körükler.

mBOM: Mükemmel Ürünü İnşa Etmek

eBOM, ürünün tasarım gereksinimlerine göre organize edilirken, üretim malzeme listesi (mBOM), ürünün nasıl monte edileceğini tanımlar ve destekler. Gerçekten ürünü inşa etmek ve sevkiyata hazırlamak için gereken tüm parça, montaj ve bileşenleri açıklar. Bu, üretimi tamamlamak için gereken makineyi, işlem adımlarını ve paketleme gereksinimlerini belirtebilir.

Yalnızca düzgün bir şekilde geliştirilmiş ve iyi entegre edilmiş bir mBOM, üretim hattından çıkan ürünlerin tasarım ekibinin amacına uygun olmasını sağlayabilir. Eğer mBOM, eBOM ile mükemmel bir şekilde senkronize edilmezse, ürünler yanlış üretilebilir ve üretim süreci beklenmedik gecikmeler, düzeltmeler ve malzeme israfı ile karşı karşıya kalabilir.

sBOM: Ürünün Kullanım Ömrünü Uzatmak

Üretim sonrası, müşteriler, saha hizmet ekipleri, servis yüklenicileri ve diğer sağlayıcılar ürünün kullanım ömrünü korumak ve uzatmak zorundadır. Servis malzeme listesi (sBOM), bir ürünün tüm servis edilebilir parçalarını veya servise edilebilirliğini etkileyebilecek bileşenleri ele alır. sBOM, ürünün kullanım ömrünün faydalı aşamasına özgü hususları ele alır. Ürün piyasaya sürüldükten sonra, tasarımcılarının ve üreticilerinin vizyonunu gerçekleştirebilir. Bunu etkili bir şekilde yapmak için sBOM, aşağıdaki ayrık ve kritik işlevleri yerine getirmelidir:

 • Güncel, doğru ve kullanımı kolay servis süreçleri için bir temel oluşturmak.
 • Ürün bilgilerini, servis paydaşları için sezgisel bir şekilde düzenlemek.
 • BOM sisteminin herhangi bir yerinde üründe veya servis edilebilir bileşenlerinde değişiklik yapıldığında parça kataloğunu güncellemek.

EBOM, MBOM ve SBOM Nasıl Birlikte Çalışır?

eBOM, mBOM ve sBOM arasındaki farklılıklara rağmen, hepsi birlikte çalışarak tasarımcıların beklentilerini karşılayan, doğru ve kaliteli bir şekilde üretilen ve nihai kullanıcıların ihtiyaçlarını mümkün olan en uzun ve faydalı yaşam döngüsü boyunca karşılayan bir ürünün ortaya çıkmasını sağlar. BOM’lar doğru bir şekilde birbirine bağlanıp birleştirildiğinde, her ayrıntıya ihtiyacı olan herkesin gerçek zamanlı ve kolay erişimi üretim etkinliğini artırır, kaliteyi iyileştirirken üretim duruş süresini ve hatalarını en aza indirir. Stok yönetimi sorunsuz hale gelir, iş tekrarı ve malzeme israfı azalır veya tamamen ortadan kalkar.

İyi yönetilmiş ve birleştirilmiş bir BOM, tüm işletme için hayati önem taşıyan iş hedeflerine ulaşmada vazgeçilmezdir. Binlerce parça, yüzlerce görev ve birçok disiplin içeren projelerde, genellikle farklı yerlerde bulunan ekipleri koordineli bir şekilde çalıştırarak değişiklikleri bölümler arasında aktarır. Sonuç olarak, ürünün tam potansiyelini ortaya çıkarması ve müşterilere, son kullanıcılara ve paydaşlara tüm faydaları sağlaması ancak farklı BOM türlerinin etkili ve entegre yönetimiyle mümkündür. Bu sayede işletmenin sunmayı hedeflediği faydalar gerçekleşir.

Windchill PLM çözümü aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli işlevler sunar:

 • Malzeme Oluşturma ve Yönetimi: Windchill BOM, bileşenleri ve bunların ilişkilerini tanımlamak için kullanılabilir. Malzemeler, şirket içinde veya harici tedarikçilerden oluşturulabilir ve yönetilebilir.
 • Malzeme Görüntüleme: Windchill BOM, çeşitli formatlarda malzemelerin görselleştirilmesini sağlar. Bu, malzeme yapısını, malzemedeki bileşenleri ve bileşenler arasındaki ilişkileri görmeyi içerir.
 • Malzeme Değişiklik Yönetimi: Windchill BOM, malzemelerdeki değişiklikleri izlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Bu, değişikliklerin etkisini değerlendirmeyi ve değişikliklerin uygulanmasını kontrol etmeyi içerir.
 • Malzeme İşbirliği: Windchill BOM, birden fazla kullanıcının aynı malzeme üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır. Bu, farklı departmanlardaki veya farklı konumlardaki kullanıcıların malzeme üzerinde çalışmasını içerir.

Windchill BOM, karmaşık malzemeleri yönetmesi gereken üretim şirketleri için değerli bir araçtır. Malzemelerin doğruluğunu ve güncelliğini korumaya, değişiklikleri izlemeye ve yönetmeye ve birden fazla kullanıcı arasında iş birliğini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Windchill BOM’un bazı faydaları şunlardır:

 • Geliştirilmiş ürün doğruluğu: Windchill BOM, malzemelerin doğruluğunu ve güncelliğini korumaya yardımcı olur. Bu, hataları ve gecikmeleri azaltabilir.
 • Daha hızlı değişiklik yönetimi: Windchill BOM, malzemelerdeki değişiklikleri izlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Bu, değişikliklerin etkisini değerlendirmeyi ve değişikliklerin uygulanmasını kontrol etmeyi hızlandırabilir.
 • İyileştirilmiş iş birliği: Windchill BOM, birden fazla kullanıcının aynı malzeme üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır. Bu, farklı departmanlardaki veya farklı konumlardaki kullanıcıların malzeme üzerinde çalışmasını kolaylaştırabilir.
 • Azaltılmış maliyetler: Windchill BOM, malzemelerle ilişkili maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, envanterin azaltılması, hataların azaltılması ve değişiklik yönetiminin iyileştirilmesi yoluyla elde edilebilir.

Windchill BOM, üretim, mühendislik ve satın alma dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan bir PLM çözümüdür. Şirketler tarafından aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır:

 • Elektronik ürünler: Elektronik ürünler üreten şirketler, Windchill BOM’u karmaşık malzemeleri yönetmek için kullanır. Bu, bileşenleri, alt montajları ve nihai ürünleri içerir.
 • Ağır ekipman: Ağır ekipman üreten şirketler, Windchill BOM’u büyük ve karmaşık montajları yönetmek için kullanır. Bu, motorları, şanzımanları ve hidrolik sistemleri içerir.
 • Otomotiv: Otomotiv üreten şirketler, Windchill BOM’u araçların malzemelerini yönetmek için kullanır. Bu, şasileri, gövde panellerini ve iç mekanları içerir.
 • Havacılık ve savunma: Havacılık ve savunma sektörleri, Windchill BOM’u karmaşık ve kritik sistemlerin malzemelerini yönetmek için kullanır. Bu, uçak motorlarını, füzeleri ve uyduları içerir.

Windchill BOM, karmaşık malzemeleri yönetmesi gereken üretim şirketleri için güçlü bir araçtır. Malzemelerin doğruluğunu ve güncelliğini korumaya, değişiklikleri izlemeye ve yönetmeye ve birden fazla kullanıcı arasında iş birliğini geliştirmeye yardımcı olabilir.