Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

"Etik Davranış Kuralları"

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
1    Kanunlar önünde dürüstlük ve eşitlik esastır.
2    Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
3    Karşılıklı saygı ve güven esastır.
4    Kanunların izin verdiği ölçüde özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
5    Çalışanların motivasyonu önemlidir.
6    Yapılan işlerle ilgili kanuni ölçüler dahilinde hesap vermekten kaçınılmaz.
7    Verimli, sağlıklı ve keyifli çalışma ortamları sağlanır.
8    Sosyal faaliyetlere önem verilir.
9    Çalışma şartları ile ilgili olası memnuniyetsizlikler, fikir alışverişi yapılarak ortaklaşa çözüme kavuşturulur.
10    Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
11    Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
12    Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
13    Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
14    Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
15    Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
16    Başarılı çalışmalar takdir edilir.
17    Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
18    Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
19    Çalışanlar niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır.
20    İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uygun ortam işverence sağlanır.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
21    Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
22    Mesai kavramına azami özen gösterilir.
23    Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
24    Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
25    Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
26    Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
27    Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
28    Çalışanlar gerektiğinde en üst kademeye ulaşabilir.
29    Çalışanlara ön yargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
30    Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
31    Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
32    Motivasyon arttırıcı çalışmalar yapılır.
33    Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
34    Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
35    Tüm personel sunulan imkânlardan adil bir şekilde yararlandırılır.