Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Tasarım

Model Tabanlı Tanımlama (MBD) Nedir?

Model tabanlı tanımlama (MBD), bir ürünü tanımlamak için gereken tüm verileri etkin bir şekilde içerecek şekilde 3B modeller oluşturma yaklaşımıdır. MBD ile model, tüm mühendislik faaliyetlerini yönlendiren ana otorite haline gelir. Bu model daha sonra tedarikçiler ve bir kuruluş içinde farklı kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

Neden model tabanlı tanım (MBD)?

Parametric tasarım, özellikleri ve kısıtlamaları kullanarak tasarım yapılan bir 3D CAD yaklaşımıdır ve kullanıcıların ürün ailelerinde bulunanlar gibi tekrarlayan değişiklikleri otomatikleştirmesine olanak tanır.

Yıllarca, mühendisler, ürün imalat bilgilerini anlatabilmek için 3B modeller tasarlarken bile 2B çizimler kullandılar. Şimdi, model tabanlı tanımlama (MBD) yöntemlerini kullanarak, mühendisler ürün verilerini doğrudan 3B modellere gömerek, tüm genişletilmiş ekip için tek bir güvenilir gerçek kaynağı oluşturuyor ve bu da hataları önlüyor ve herkese zaman kazandırıyor.

Creo MDB GD&T ve tolerans analizi, daha geniş bir model tabanlı tanımlama yolculuğunun parçasıdır. MBD, bir ürünü tanımlamak için gereken tüm ürün verilerini etkin bir şekilde içererek 3B modeller oluşturma yaklaşımıdır. GD&T, izin verilen geometri boyutlarını tanımlamak için sembolik bir dil kullanan tasarımları belirtme işlemidir. Tolerans analizi, mühendislerin tolerans yığılmasının tasarım kalitesini ve üretebilirliğini nasıl etkilediğini anlamalarını sağlar.

Model tabanlı ürün geliştirme (MBD), tüm ürün geliştirme döngüsü boyunca 3B CAD modelini kullanma sürecidir. Konsept geliştirme ile başlayarak, endüstriyel tasarım da dahil olmak üzere, ayrıntılı tasarım, simülasyon, prototip geliştirme, imalat süreci ve servis talimatları dahil olmak üzere, 3B CAD modeli tüm ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca dijital iş parçacığının temelini oluşturur.

MBD, ürün geliştirme sürecinin her aşamasında doğruluk ve verimliliği artırarak, ürün tasarımından imalatına ve hizmetine kadar tüm aşamalarda tek bir veri kaynağı olarak kullanılır.

MBD’nin temel avantajları şunlardır:

  • Tek bir gerçek kaynak: MBD, tüm ürün geliştirme boyunca tek bir doğru bilgi kaynağı sağlar. Bu, tasarım tutarsızlıklarını ve hataları önler.
  • Daha iyi iletişim ve işbirliği: MBD, tüm ilgili tarafların aynı dili konuştuğundan emin olarak ürün geliştirme ekibi arasındaki iletişimi ve işbirliğini geliştirir.
  • Daha kısa geliştirme süreleri: MBD, tasarım sürecini optimize ederek ve hataları önleyerek, ürün geliştirme sürelerini kısaltır.
  • Daha düşük maliyetler: MBD, kaliteyi ve üretebilirliği artırarak, ürün geliştirme maliyetlerini düşürür.

MBD, ürün geliştirme sürecini daha verimli ve etkili hale getirmek için giderek daha yaygın olarak benimsenmektedir.

Şirketler, MBD’yi benimseyerek, daha iyi ürünler geliştirmek ve daha rekabetçi hale gelmek için avantaj elde edebilirler.